ქართული ენა და ლიტერატურა - მარიკა ტლაშაძე

საკონტაქტო ნომერი: 599708802

ელფოსტა: marika_ed@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება: 

 დაფუძნებელი, დირექტორი - შპს ,,სკოლა ეისი"  - 2015 წ.

 ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - სკოლა ,,ეისის" -  2015 წ.

ტრენერი (საგნობრივი (ქართული ენა და ლიტერატურა) და პროფესიული უნარები) - პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი -  -  2011 წლიდან

ტრენერი პროგრამისა ,,წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისათვის" - ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება" - 2007 წლიდან

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - გორის მე-8 საჯარო სკოლა - 1993-2015 წწ.

მხატვარი - გორის საბიბლიოთეკო სისტემა - 1988- 1993 წწ.

განათლება:

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელნწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის მაძიებელი - 1998-2001 წწ.

ცხინვალის სახელმწიფო პედინსტიტუტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის სპეციალობა - 1988-1993 წწ.

გორის #3 საშუალო სკოლა 1977-1998 წწ.

აქტივობები:

1998 წლიდან დღემდე - მოსწავლეთა რესპუბლიკურ სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეთა ხელმძღვანელი და ნორჩ შემოქმედთა, ლიტერატურის, ჟურნალისტთა სექციების ხელმძღვანელი  (სხვადასხვა წლებში)

2001 წლიდან ,,წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისათვის" პროგრამის ფარგლებში სასკოლო და საქალაქო საჩვენებელი გაკვეთილების ავტორი

2003 წლიდან გაზეთ ,,გიხაროდენის" სარედაქციო საბჭოს წევრი, სტილისტი

2003 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,განათლების მუშაკთა რეგიონალური კავშირის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი

2004-2005 წწ. პედაგოგთა თავისუფალ გაზეთ ,,კალმის" რედაქტორი

2004 წ. ინიციატორი და ავტორი კვლევისა ,,განათლების სისტემის პრობლემებისა და გადაჭრის გზების ძიებისათვის". კვლევა საფუძვლად დაედო გორისა და კასპის რაიონის სკოლების გამოსაშვებ და გორის სახ. უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდების მონიტორინგის პროგრამას

2004 წ. გორისა და კასპის რაიონის საშუალო სკოლებში გამოსაშვები და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდების მონიტორინგის პროგრამის ხელმძღვანელი

2004 წ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალ.ლომაიას მადლობა და ფასიანი საჩუქარი აქტიური პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის

2005 წლიდან დღემდე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გორის საგამოცდო ცენტრის კურატორი

2007 წ. განათლების სამინისტროს პროგრამა ,,ირმის ნახტომის" რესპუბლიკურ კონკურსში დავით აღმაშნებელის ვებგვერდის გამარჯვებული ავტორი - მე- 2 ადგილი და ფასიანი საჩუქარი; ამავე წლის ზამთარში ირმის ნახტომის 2007 წლის ზამთრის კონფერენციის მონაწილე

2007 წ. გორის მე-8 საჯარო სკოლის წლის საუკეთესო პედაგოგი

2010 წლიდან პედაგოგთა სასერთიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პროგრამების ტრენერი თბილისში, ქუთაისსა და გორში

2012 წ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის პროგრამა ,,ედმოდოს" პროგრამის მონაწილე

2014 წ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის პროგრამა etwining -ის  მონაწილე

ნაშრომები:

,,ომი და მშვიდობა აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში";  ალექსანდრე ყაზბეგი ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში"ქართული ენა და ლიტერატურა - ინგა ხარშილაძე

საკონტაქტო ნომერი: 598325203

ელ.ფოსტა: Inga.kharshiladze@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა "ეისი" - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - 2000-2015 წწ


განათლება

ქ. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით - 1991-1995 წწ


აქტივობები

სასერთიფიკატო გამოცდის საფუძველზე მიენიჭა ქართული ენისა და ლიტერატურის (VII-XII)  მასწავლებლობის უფლება - 2012 წ;

ზოგად-გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი - 2011 წ;

თანამედროვე გაკვეთილის მოდელირება ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნათა შესაბამისად - 2007 წ;

პორტფოლიოს როგორც დაგეგმვისა და შეფასების თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველო სკოლებში 2006 წ;

,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისთვის" - 2003 წ.

ლიტერატურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების სცენარისტი და ორგანიზატორიმათემატიკა - დავით ბუჟღულაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 555030401

ელ.ფოსტა: bujgu1982@mail.ru


განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკის სპეციალობით - 2000-2004 წწ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" - მათემატიკის პედაგოგი -2015 წლიდან;

წმ. გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - მათემატიკის პედაგოგი - 2013 წლიდან


ზოგადი უნარები - გიორგი კიკნაძე

საკონტაქტო ნომერი: 592151083


განათლება

წინასადიპლომო პრაქტიკა - გერმანია, იენის უნივერსიტეტი 1988 წ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკის სპეციალობით - 1984-1989 წწ;

კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა-ინტერნატი - 1980-1984 წწ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" - ზოგადი უნარების პედაგოგი - 2016 წლიდან;

#199 საჯარო სკოლა (კომაროვი) - პედაგოგი 2015 წლიდან;

გორის #1 სკოლა-გიმნაზია (თეთრუაშვილი) პედაგოგი - 2014 წლიდან;

საპატრიარქოს ხაშურის წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი 2005 წლიდან;

შიდა ქართლის ანტიმონოპოლიური სამსახური - განყოფილების უფროსი - 1997-2001 წწ;

ხაშურის რაიონის გამგეობა - მარკეტინგის განყოფილების უფროსი - 1995-1997 წწ;

გორის ეკონომიკური ინსტიტუტი - ინჟინერ-პროგრამისტი, მიწვეული მასწავლებელი 1989-1995 წწ.


ინგლისური ენა - ბაბულია (ბაბი) კენჭუაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 599579446

ელ.ფოსტა: bobbiekengori@yahoo.com


განათლება

თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ინგლისური ენის სპეციალობით -1974-1979 წწ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" ინგლისური ენის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

ქ. გორის IX საჯარო სკოლა - ინგლისური ენის მასწავლებელი - 1988 წლიდან დღემდე;

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობით - ტრენინგები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის სასწავლო ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებისათვის საგაკვეთილო პროცესში - გორი, ხაშური - 2013 წ;

მენტორი - მასწავლებელი - 2011-2012 წწ;    2013-2014 წწ;

გამოცდების ეროვნული ცენტრი - მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდის ღია მეთოდური დავალებების გამსწორებელი - 2012 წ;

,,ინგლისური ენის ტესტის საბაზისო საფუძვლები" (Basics in Language Testing) კურსის ტრენერი - 2012 წ;

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG), ბრიტანეთის საბჭო - ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის კურსის ტრენერი (TKT Essentials); - 2009 წლიდან დღემდე;

გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტთა თხზულებების ნაწილის გამსწორებელი - 2006 წლიდან დღემდე;

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ორგანიზაცია (ETAG), ბრიტანეთის საბჭო - წერის სწავლების კურსის ტრენერი (DWS) - 2005 წლიდან დღემდე;

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG) შიდა ქართლის განყოფილების ხელმძღვანელი - 2004-2007 წწ;

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტი - ინგლისური ენის მასწავლებელი - 2001-2005 წწ; 2013 წლიდან დღემდე;

ქ. გორის XIII  საშუალო სკოლა - ინგლისური და ფრანგული ენების მასწავლებელი - 1984-1990 წწ;

გორის რაიონის სოფ. უფლისციხის რვაწლიანი სკოლა - ინგლისური ენის მასწავლებელი - 1979-1984 წწ


პროფესიული განვითარება

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით. New College Nottingham International (NCN) -  ნოტინგემი, დიდი ბრიტანეთი - 2014 წ;

,,სერთიფიკატი საშუალო სკოლაში ინგლისურის ენის სწავლებისთვის" (Certificate in Secondary English Language Teaching) - 15 კვირიანი დისტანციური სწავლების კურსი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში - ბრიტანეთის საბჭო, ლონდონი - 2013 წ;

,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში" (მეორე დონის ტრენინგი) - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013 წ;

,,ინგლისური ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციისა და მათი პროფესიული განვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება" (საგაკვეთილო პროცესში სასწავლო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება) - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობით, ტრენერთა ტრენინგი - 2013 წ;

,,ინგლისური ენის მასწავლებელთა ონლაინ სწავლების შესავალი" (Introduction to Online Learning for EFL Educators) - 5 კვირიანი დისტანციური სწავლების კურსი ორეგონის უნივერსიტეტში. ორეგონი, აშშ - 2012 წ;

,,ინგლისური ენის ტესტის საბაზისო საფუძვლები" (Basics in Language Testing) - Hornby Trust, UK and Public Affairs Section, US Embassy, Georgia - 2012 წ;

,,ტექნოლოგიების გამოყენება გაკვეთილზე" (Learning Technologies) - 12 კვირიანი დისტანციური სწავლების კურსი ბრიტანეთის საბჭოსთან - პრაღა, ჩეხეთი - 2011 წ;

,,კრიტიკული აზროვნება" (Critical Thinking) - 10 კვირიანი დისტანციური სწავლების კურსი ორეგონის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის განყოფილებასთან. ორეგონი, აშშ - 2011 წ;

,,ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის კურსი დაწყებითი კლასების მასწავლებელთათვის" (Primary Essentials) - 10 კვირიანი დისტანციური სწავლების კურსი ბრიტანეთის საბჭოსთან. პრაღა, ჩეხეთი - 2011 წ;

,,მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები" (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია) - სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი, თბილისი - 2010 წ;

,,აკადემიური წერის სწავლება" (Developing Academic Writing Skills) - აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის საგრანტო პროგრამა საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციასთან ერთად, თბილისი - 2008 წ;

კემბრიჯის უნივერსიტეტის ESOL გამოცდა ,,ინგლისური ენა სხვა ენაზე მოლაპარაკეთათვის" - ენის სწავლების მეთოდიკის ტესტი ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის - უმაღლესი შეფასება - 2007 წ


სერთიფიცირება

მიენიჭა საუკეთესო შედეგების მქონე სერთიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსი ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში - 2012 წ;

მიენიჭა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლობის უფლება სასერთიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე - 2011 წ


კონფერენციები

ინგლისური ენა სამოქალაქო განათლებით (ELCE Program National Conference) PH Internationl - თემა "ELCE Best Practicies in Shida Kartli" - 2013 წ;

პედაგოგები ემზადებიან ცვლილებებისათვის (Teachers for Change) - საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ბრიტანეთის საბჭოს და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია) - თემა "Benefits of Project Based Teaching" - 2014 წ;

სვლა წარმატებისაკენ (Reaching Out for Success) - სამხრეთ კავკასიის ინგლისური ენის მასწავლებელთა VI რეგიონალური კონფერენცია: უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსია, სასომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო - თემა "Limited Language - Limited Opportunities?" - 2014 წ


ინგლისური ენა - ნინო სარაული

საკონტაქტო ნომერი: 577093209

ელ.ფოსტა: ninosarauli@gmail.com


განათლება

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით - მაგისტრი - 2000-2005 წწ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა "ეისი" - ინგლისური ენის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

PH International, აშშ-ს საელჩო - Access-ის ჯგუფის ინგლისური ენის მასწავლებელი - 2013 წლიდან;

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - ინგლისური ენის ტრენერი - 2013 წლიდან;

ქ. გორის რაიონი სოფ. მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა - ინგლისური ენის სერთიფიცირებული მასწავლებელი - 2008 წლიდან


აქტივობები

ტრენინგები:

"Essentials in Teacher Training" ICTE Program Training of Trainers Summer Institute in the U.S -  PH International და World Learning SIT Graduate Institute - 2013 წ;

,,თანამშრომლობითი პროექტის დაგეგმვა და მართვა e-TwinningPlus ფარგლებში" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013 წ;

ინტელის ძირითადი კურსი: ,,პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013 წ;

,,არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბი და მისი მართვა" - საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი" (CHCA), გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) - 2013 წ;

"English Language through Civic Education Program, ELCE Teacher Training Course" - PH International და ამერიკის საელჩო - 2012 წ;

,,ვირტუალური საკლასო ოთახი ,,Edmondo" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წ;

,,როგორ ვიმუშავოთ პედაგოგიურ კვლევებსა და სასწავლო პროექტებზე" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წ;

,,სქემაში ჩართული მასწავლებლის მიერ არჩეული აქტივობების ეფექტურად განხორციელების სტრატეგიები" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წ;

,,სასწავლო ვიდეოს შექმნა და გამოყენება სასწავლო პროცესში" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წ.

,,Primary Essentials" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ბრიტანეთის საბჭო. online ტრენინგი - 2011 წ;

,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებელთათვის" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2011 წ;

"Language Development for English Teachers" Spring Term - English Language Fellow Program - 2011 წ;

"Language Development for English Teachers" Winter Term - English Language Fellow Program - 2011 წ;

"Academic Writing" - ETAG ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - 2011 წ;

"Language Development" - ETAG ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - 2010 წ;

"Classroom Language for Teachers" - ბრიტანეთის საბჭო

,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება" -  ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება"


ტრენინგები ტრენერებისთვის:

"Trainer development course" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ბრიტანეთის საბჭო - 2014 წ;

,,ინგლისური ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციისა და მათი პროფესიული გამვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; საგაკვეთილო პროცესში სასწავლო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ბრიტანეთის საბჭო - 2013 წ


სემინარები

"Language Learning Strategies", "Research-based Communicative Teaching of Pronunciation", "Principles of Effective Group Work" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და LCC International University - 2014 წ;

,,სახელმძღვანელოების ადაპტირება და მათი მოსწავლეთა საჭიროებებთან  შესაბამისობაში მოყვანა; წერა როგორც კომუნიკაციის საშუალება; უწყვეტი პროფესიული განვითარება, დაკავებული მასწავლებლების ცხოვრებაში" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2014 წ


კონფერენციები

"ELCE Program National Conference" - PH International და ამერიკის საელჩო - 2013 წ;

"ELCE Program Summer Institute" (მომხსენებლად) - PH International და ამერიკის საელჩო - 2013 წ;

"Core Practitioner in Teacher Training" ICTE Program Teacher Training Implementation Activities (მომხსენებლად) - PH International და World Learning SIT Graduate Institute - 2013 წ;

საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება-სწავლის ხარისხის ამაღლებისათვის" (მომხსენებელი) - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ევროპული სკოლა - 2014 წ;

"Continuing Professional Development for English Language Teachers" - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო და ამერიკის საელჩო - 2014 წ;

"Teacher for Change" - ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია, ამერიკის საელჩო და ბრიტანეთის საბჭო - 2014 წ;

მეორე ეროვნული კონფერენცია: ,,საუკეთესო პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში"(მომხსენებელად - გამარჯვებული თემა) - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2014 წ;


კონკურსებში მონაწილეობა: 

მონაწილეობდა ინგლისური ენის კონკურსში - ბრიტანეთის საბჭო და გორის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი - 2014 წ;

მონაწილეობდა ინგლისური ენის კონკურსში "Design My Future" - ბრიტანეთის საბჭო და გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი - 2012 წ;


საზღვარგარეთ

,,პროექტის დაგეგმვა და მართვა e-TwinningPlus ფარგლებში" კონფერენციაზე მომხსენებლად - ევროკავშირი-Erasmus+ - ერევანი, სომხეთი - 2015 წ;

,,თანამშრომლობითი პროექტის დაგეგმვა და მართვა E-TwinningPlus ფარგლებში" კონფერენციაზე მომხსენებლად - ევროკავშირი-Erasmus+ - რომი, იტალია - 2014 წ;

,,თანამშრომლობითი სწავლება" - ევროკავშირი - სემინარი ავსტრიაში - 2014 წ;

"Essentials in Teacher Training" ICTE Program Training of Trainers Summer Institute in the U.S - PH International და World Learning SIT Graduate Institute - ტრენინგი აშშ-ში - 2013 წ;


გერმანული ენა - ანნა შატაკიშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 577094566

ელ.ფოსტა: shatakishvili.anna@gmail.com


განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტი - გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლების კვალიფიკაციით - 1994-1999 წწ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" - გერმანული ენის პედაგოგი - 2016 წლიდან;

ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია - გერმანული ენის მასწავლებელი - 2013 წლიდან დღემდე;

სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლის დირექტორის დირექტორის მოადგილე - 2012-2013 წწ;

გამოცდების ეროვნული ცენტრი - აბიტურიენტების გერმანული ენის ტესტების გამსწორებელი 2008-2013 წწ;

სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლის გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლებელი - 1999 წლიდან დღემდე


ტრენინგები

მეთოდიკა/დიდაქტიკა დაწყებითი კლასების უცხოური ენების სწავლებაში - გოეთეს ინსტიტუტი - გერმანია, ქალაქი ბრემენი - 2015 წ;

სტატიის აკადემიური ფორმატი, პრეზენტაცია და მოხსენება - ვესტმინისტერის დემოკრატიის ფონდი - 2014 წ;

თანამედროვე ტენდენციები გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკაში - საქართველოს მასწავლებელთა სახლი - 2014 წ;

პარტნიორები განათლებაში-საქართველოს ფორუმი - Microsoft, Intel Education, USAID, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2013 წ;

არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბი და მისი მართვა - ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი", გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) - 2013 წ;

ინტელის სასწავლო კურსი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013 წ;

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წ;

გერმანული- აქტუალური ტენდენციები გლობალურ სამყაროში - DAAD, გერმანიის საელჩო, გოეთე - ინსტიტუტი - 2011 წ;

გერმანულის ადრეული შესწავლა - გოეთეს ინსტიტუტი - გერმანია, ქ. გიოტინგენი - 2011 წ;

პოეტრი სლემი - გოეთეს ინსტიტუტი - 2012 წ;

მულტიმედია მძღოლის მოწმობა - დ - გოეთეს ინსტიტუტი - ონლაინ ტრენინგი მოსკოვიდან - 2010 წ;

პროექტის ,,საზაფხულო ბანაკი 2009" შემდგომი შეხვედრა-სემინარი - გოეთეს ინსტიტუტი - 2009 წ;

საერთაშორისო საზაფხულო ბანაკი 2009 გერმანულის მასწავლებლებისთვის - გოეთეს ინსტიტუტი - 2009 წ;

კრიზისული ფსიქოლოგიის პრაქტიკაში გამოყენება - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) - 2008 წ;

კოლეგებთან ურთიერთობა და კოოპერაცია (2 დღე) - გერმანიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო - გერმანია, ქ. შტრალსუნდი - 2006 წ;

სკოლებთან შეხვედრა გერმანიაში - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - გერმანია, ქ. შტრალსუნდი - 2006 წ;

ჰოსპიტაცია მარია მონტესორის დაწყებით სკოლაში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - გერმანია, ქ. შტრალსუნდი - 2006წ;

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ახალი საგნობრივი პროგრამის მიხედვით - ფონდი - განათლების ინსტიტუტი - 2006 წ;

კომუნიკაციური გერმანულის გაკვეთილები - გოეთეს ინსტიტუტი - 2000 წ


სასერთიფიკატო გამოცდები

გერმანული ენა და ლიტერატურა - 2012 წ;

ინგლისური ენა და ლიტერატურა - 2015 წ


საკუთარი ინტერნეტგვერდები

ashatakishvili.blogspot.com                                germanna.wordpress.comქიმია - მარიამ ჭყოიძე

საკონტაქტო ნომერი: 577094668

ელ.ფოსტა: chkoidzem78@gmail.com


განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმია-ბიოლოგიის ფაკულტეტი - 1995-2000 წწ.


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" - ქიმიის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

გორის რ/ს ხურვალეთის საჯარო სკოლა - ქიმიის პედაგოგი - 2011-2015 წწ;

ქიმიის კერძო პედაგოგი (რეპეტიტორი) - 2002-2015 წწ;

გორის 12 საჯარო სკოლა- ქიმიის პედაგოგი - 2004-2005 წწ.


აქტივობები:

ტრენინგები

პროფესიული (ქიმია) გადამზადების გრძელვადიანი ტრენინგები - 2014-2015 წწ;

,,ინტელის" პროგრამა - 2015 წ;

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი - VET Center Gori, Austrian Development Cooperation - 2012 წ;

კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი - პოლონური პროექტი ,,მოხალისეობის და პროფესიული გადამზადების აკადემია დევნილებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საქართველოში" - 2010 წ;

პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი - ი.მ. ,,XXI" - 2008 წ.


ენები

ქართული - მშობლიური;

გერმანული - კარგად;

რუსული - კარგად.ფიზიკა - მარინა ელისაბედაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 577093746


განათლება

გორის ნ. ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი ფიზიკის სპეციალობით - 1969-1973 წწ;

ხიდისთავის საჯარო სკოლა 1958-1969 წწ.


სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ფიზიკის პედაგოგი - 2015 წლიდან დღემდე;

ხიდისთავის საჯარო სკოლა - ფიზიკის პედაგოგი - 1974 წლიდან დღემდე;

გორის განათლების განყოფილება - ფიზიკის მეთოდისტი - 1995-2005 წწ;

კასპის #3 საშუალო სკოლა - ფიზიკის პედაგოგი - 1973-1974 წწ.


აქტივობები

საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში - განათლების სამინისტრო - 2011 წ;

ტრენინგი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება, გორი - 2009 წ;

ტრენინგი სწავლისა და სწავლების ახალი მიდგომები , გორი - 2007-2008 წწ;

ტრენინგი წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისათვის  - 2002-2003 წწ;

უფროსი მასწავლებლის წოდება - განათლების სამინისტრო - 1987 წ.
ბიოლოგია - ნინო ბაზანდარაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 599339122

ელ.ფოსტა: bazakvela@gmail.com


განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიისა და ქიმიის სპეციალობით - 1997-2002 წწ;

გორის #7 საშუალო სკოლა - 1986 - 1997 წწ.


სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ბილოგიის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

სასწავლო ცენტრი ,,გეო" - ბიოლოგიისა და ქიმიის პედაგოგი - 2014 წლიდან;

ს.ს. ,,სამშენებლო ტრესტი #3" - საინფორმაციო სამსახურის მეჯერი - 2006-2010 წწ;

ს.ს. ,,გორკონი" (გორის საკონსერვო ქარხანა) - საინფორმაციო სამსახურის მენეჯერი და ოფისის საქმის მწარმოებელი - 2003-2006 წწ.


აქტივობები

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები - ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების პროგრამა - 2010 წ;

კომპიუტერზე მუშაობის კურსი - გორის ინგლისური ენის სკოლა - 2003 წ;ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - გიორგი ვეფხვაძე

საკონტაქტო ნომერი: 599170913

ელ.ფოსტა: gvepkhvadze@gmail.com


განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) - 2009-2013 წწ


სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ისტ-ის პედაგოგი - 2015 წლიდან დღემდე;

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია - მერის თანაშემწე პროგრამული უზრუნველყოფის დარგში - 2014 წლიდან დღემდე;

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი (სამმართველოს უფროსი) - 2011-2012 წწ;

შპს მნმ მულტიკომი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი - 2010-2011 წწ;

სპკ ,,დავით ერისთავის იურიდიული ჯგუფი" - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი, დეველოპერი - 2009-2010 წწ.


აქტივობები

სპეციალური მომზადებისა და სპეციალური წოდების მისანიჭებელი კურსი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - 2011 წ;

ლიდერთა ქსელის ხელმძღვანელი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007-2009 წწ;

პროექტების დაგეგმვა და მართვა, ფონდების მოძიება - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007 წ;

Public Education and Democracy - Young Republican Institute - 2007 წ;

პრაქტიკული სამართლის კურსი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007 წ;

Leadership Program for Young Leaders - Young Republican Institute - 2007 წ;

ჟურნალისტიკის კურსი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2006-2007 წწ;

Word, Windows, Excel, Photoshop, Page Maker, Internet Programs -საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2006 წ;

საუკეთესო მთარგმნელის გამოვლინება I  ხარისხის დიპლომი - საქართველოს განათლების სამინისტრო, ჰარმონიული განვითარების ცენტრი - 2004 წ.


კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, AJAX, Application Servers, C#, CSS, Drupal, Flash, HTML, HTML v4, HTML v5, Internet Explorer, Internet/Web browsers, Java, Joomla, jQuery, Linux, Mac OS, Microsoft Active Directory, Mozilla Firefox, MYSQL, OOp PHP, SQL, JavaScript, Web Services, Windows, Windows 7, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს), ინტერნეტი, CMS, MS Office Lync


ჩვენი პარტნიორები