ქართული ენა და ლიტერატურა - ნინო მთიულიშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 555166677

ელ.ფოსტა: Nino_shermadini@hotmail.com


განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობით - ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია - 1986-1991 წწ;

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საკანდიდატო მინიმუმი - 2004 წ


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - 2015 წლიდან დღემდე;

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართული ენის კათედრა) - 2002-2005 წწ


ქართული ენა და ლიტერატურა - ინგა ხარშილაძე

საკონტაქტო ნომერი: 598325203

ელ.ფოსტა: Inga.kharshiladze@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება

სკოლა "ეისი" - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი - 2000-2015 წწ


განათლება

ქ. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით - 1991-1995 წწ


აქტივობები

სასერთიფიკატო გამოცდის საფუძველზე მიენიჭა ქართული ენისა და ლიტერატურის (VII-XII)  მასწავლებლობის უფლება - 2012 წ;

ზოგად-გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი - 2011 წ;

თანამედროვე გაკვეთილის მოდელირება ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნათა შესაბამისად - 2007 წ;

პორტფოლიოს როგორც დაგეგმვისა და შეფასების თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველო სკოლებში 2006 წ;

,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისთვის" - 2003 წ.

ლიტერატურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების სცენარისტი და ორგანიზატორი


რუსული ენა - ნინო შუბითიძე

საკონტაქტო ნომერი: 579226282

ელ.ფოსტა: ninoshuba@rambler.ru

 

განათლება

გორის . ბარათაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი - რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სპეციალობით - 1978-1983 წწ

 

სამუშაო გამოცდილება

სკოლა "ეისი" - რუსული ენის პედაგოგი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი - 2015 წლიდან;

გორის VIII საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი - 1989-2011;

გორის #1 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი (რუსული ჯგუფი) - 1983-1988 წწ

 

აქტივობები

სურამის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა დასახმარებლად მოწყობილი საქველმოქმედო აქციის ხელმძღვანელი - 2002 ;

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,განათლების მუშაკთა რეგიონალური კავშირის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი - 2003;

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,განათლების მუშაკთა რეგიონალური კავშირის" გაზეთ ,,კალმის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედკოლეგიის წევრი - 2003 ;

გორისა და კასპის რაიონის საშუალო სკოლებში გამოსაშვები და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდების მონიტორინგის ჯგუფის წევრი - 2004;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ პროექტ ,,ილია ჭავჭავაძის" ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგ-პროგრამა ,,სწავლებისა და სწავლის ახალი მიდგომები" - 2004-2005 წწ;

საქ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი - მიზნობრივი სემინარი ,,რუსულ ენაში თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდების მიხედვით" - 2005 ;

პედაგოგიური კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი - ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზორვნებისათვის" (120 სთ) - 2005-2006 წწ;

ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება" - ,,პორტფოლიოს, როგორც დაგეგმვისა და შეფასების თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოს სკოლებში" 2006 ;

ალტერნატიული განათლების ცენტრი - ,,როგორ მოვამზადო და დავწერო პროექტი" - 2006 ;

შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტთან არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების შემსწავლელი სტანდარტული კურსი (მიენიჭა კომპიუტერების ოპერატორის კვალიფიკაცია) - 2006 ;

სასკოლო ქსელის საქმიანობის კოორდინატორი - 2006-2007 წწ;

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის სემინარი - პროექტის მომზადება ლოგიკური მიდგომით - 2008 ;

საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - ეროვნული სასწავლო გეგმების პილოტირებისა და დაგეგმვის ტრენინგი - 2008 ;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და გაეროს ბავშვთა ფონდი - კრიზისული ფსიქოლოგიის პრაქტიკაში გამოყენება (ტრენინგი) - 2008 ;

უცხო ენების კადრების ხელმძღვანელი (მადლობა წარმატებული მუშაობისათვის) - 2009-2010 წწ;

გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე - სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია (რუსული ენის სექცია), მუშაობაში მონაწილეობისთვის მადლობა - 2010 ;

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - საგნობრივი ტრენინგი რუსულ ენაში - 2010

 


ინგლისური ენა - ნინო სარაული

საკონტაქტო ნომერი: 577093209

ელ.ფოსტა: ninosarauli@gmail.com

 

განათლება

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით -მაგისტრი - 2000-2005 წწ

 

სამუშაო გამოცდილება

სკოლა "ეისი" - ინგლისური ენის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

PH International, აშშ- საელჩო - Access-ის ჯგუფის ინგლისური ენის მასწავლებელი - 2013წლიდან;

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - ინგლისური ენის ტრენერი - 2013 წლიდან;

. გორის რაიონი სოფ. მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა - ინგლისური ენის სერთიფიცირებულიმასწავლებელი - 2008 წლიდან

 

აქტივობები

ტრენინგები:

"Essentials in Teacher Training" ICTE Program Training of Trainers Summer Institute in the U.S -  PH International და World Learning SIT Graduate Institute - 2013 ;

,,თანამშრომლობითი პროექტის დაგეგმვა და მართვა e-TwinningPlus ფარგლებში" -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013 ;

ინტელის ძირითადი კურსი: ,,პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციოტექნოლოგიების ინტეგრირება" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულიცენტრი - 2013 ;

,,არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბი და მისი მართვა" - საქველმოქმედოჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი" (CHCA), გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) და აშშ-სსაერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) - 2013 ;

"English Language through Civic Education Program, ELCE Teacher Training Course" - PH International და ამერიკის საელჩო - 2012 ;

,,ვირტუალური საკლასო ოთახი ,,Edmondo" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისეროვნული ცენტრი - 2012 ;

,,როგორ ვიმუშავოთ პედაგოგიურ კვლევებსა და სასწავლო პროექტებზე" - მასწავლებელთაპროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 ;

,,სქემაში ჩართული მასწავლებლის მიერ არჩეული აქტივობების ეფექტურად განხორციელებისსტრატეგიები" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 ;

,,სასწავლო ვიდეოს შექმნა და გამოყენება სასწავლო პროცესში" - მასწავლებელთა პროფესიულიგანვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 .

,,Primary Essentials" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დაბრიტანეთის საბჭო. online ტრენინგი - 2011 ;

,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებელთათვის" -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2011 ;

"Language Development for English Teachers" Spring Term - English Language Fellow Program - 2011 ;

"Language Development for English Teachers" Winter Term - English Language Fellow Program - 2011 ;

"Academic Writing" - ETAG ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - 2011 ;

"Language Development" - ETAG ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - 2010 ;

"Classroom Language for Teachers" - ბრიტანეთის საბჭო

,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება" -  ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება"

 

ტრენინგები ტრენერებისთვის:

"Trainer development course" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდა ბრიტანეთის საბჭო - 2014 ;

,,ინგლისური ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციისა და მათი პროფესიული გამვითარებისშესახებ ცნობიერების ამაღლება; საგაკვეთილო პროცესში სასწავლო ტექნოლოგიებისეფექტურად გამოყენება" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დაბრიტანეთის საბჭო - 2013 

 

სემინარები

"Language Learning Strategies", "Research-based Communicative Teaching of Pronunciation", "Principles of Effective Group Work" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულიცენტრი და LCC International University - 2014 ;

,,სახელმძღვანელოების ადაპტირება და მათი მოსწავლეთა საჭიროებებთან  შესაბამისობაშიმოყვანა; წერა როგორც კომუნიკაციის საშუალება; უწყვეტი პროფესიული განვითარება,დაკავებული მასწავლებლების ცხოვრებაში" - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისეროვნული ცენტრი - 2014 

 

კონფერენციები

"ELCE Program National Conference" - PH International და ამერიკის საელჩო - 2013 ;

"ELCE Program Summer Institute" (მომხსენებლად) - PH International და ამერიკის საელჩო - 2013;

"Core Practitioner in Teacher Training" ICTE Program Teacher Training Implementation Activities (მომხსენებლად) - PH International და World Learning SIT Graduate Institute - 2013 ;

საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება-სწავლის ხარისხის ამაღლებისათვის" (მომხსენებელი) - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ევროპული სკოლა - 2014;

"Continuing Professional Development for English Language Teachers" - საქართველოსგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო და ამერიკის საელჩო - 2014 ;

"Teacher for Change" - ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია, ამერიკის საელჩო დაბრიტანეთის საბჭო - 2014 ;

მეორე ეროვნული კონფერენცია: ,,საუკეთესო პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში"(მომხსენებელად - გამარჯვებული თემა) - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისეროვნული ცენტრი - 2014 ;

 

კონკურსებში მონაწილეობა: 

მონაწილეობდა ინგლისური ენის კონკურსში - ბრიტანეთის საბჭო და გორის მოსწავლეახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი - 2014 ;

მონაწილეობდა ინგლისური ენის კონკურსში "Design My Future" - ბრიტანეთის საბჭო და გორისმუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი - 2012;

 

საზღვარგარეთ

,,პროექტის დაგეგმვა და მართვა e-TwinningPlus ფარგლებში" კონფერენციაზე მომხსენებლად -ევროკავშირი-Erasmus+ - ერევანი, სომხეთი - 2015 ;

,,თანამშრომლობითი პროექტის დაგეგმვა და მართვა E-TwinningPlus ფარგლებში"კონფერენციაზე მომხსენებლად - ევროკავშირი-Erasmus+ - რომი, იტალია - 2014 ;

,,თანამშრომლობითი სწავლება" - ევროკავშირი - სემინარი ავსტრიაში - 2014 ;

"Essentials in Teacher Training" ICTE Program Training of Trainers Summer Institute in the U.S - PH International და World Learning SIT Graduate Institute - ტრენინგი აშშ-ში - 2013 ;

 


ქიმია - მარიამ ჭყოიძე

საკონტაქტო ნომერი: 577094668

ელ.ფოსტა: chkoidzem78@gmail.com

 

განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმია-ბიოლოგიის ფაკულტეტი - 1995-2000 წწ.

 

სამუშაო გამოცდილება

სკოლა ,,ეისი" - ქიმიის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

გორის / ხურვალეთის საჯარო სკოლა - ქიმიის პედაგოგი - 2011-2015 წწ;

ქიმიის კერძო პედაგოგი (რეპეტიტორი) - 2002-2015 წწ;

გორის 12 საჯარო სკოლა- ქიმიის პედაგოგი - 2004-2005 წწ.

 

აქტივობები:

ტრენინგები

პროფესიული (ქიმია) გადამზადების გრძელვადიანი ტრენინგები - 2014-2015 წწ;

,,ინტელის" პროგრამა - 2015 ;

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი - VET Center Gori, Austrian Development Cooperation - 2012 ;

კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი - პოლონური პროექტი ,,მოხალისეობის და პროფესიული გადამზადების აკადემია დევნილებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საქართველოში" - 2010 ;

პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი - .. ,,XXI" - 2008 .

 

ენები

ქართული - მშობლიური;

გერმანული - კარგად;

რუსული - კარგად.

 


ფიზიკა - მარინა ელისაბედაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 577093746

 

განათლება

გორის . ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი ფიზიკის სპეციალობით - 1969-1973 წწ;

ხიდისთავის საჯარო სკოლა 1958-1969 წწ.

 

სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ფიზიკის პედაგოგი - 2015 წლიდან დღემდე;

ხიდისთავის საჯარო სკოლა - ფიზიკის პედაგოგი - 1974 წლიდან დღემდე;

გორის განათლების განყოფილება - ფიზიკის მეთოდისტი - 1995-2005 წწ;

კასპის #3 საშუალო სკოლა - ფიზიკის პედაგოგი - 1973-1974 წწ.

 

აქტივობები

საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში - განათლების სამინისტრო - 2011 ;

ტრენინგი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება, გორი - 2009 ;

ტრენინგი სწავლისა და სწავლების ახალი მიდგომები , გორი - 2007-2008 წწ;

ტრენინგი წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისათვის  - 2002-2003 წწ;

უფროსი მასწავლებლის წოდება - განათლების სამინისტრო - 1987 .

 

 


ბიოლოგია - ნინო ბაზანდარაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 599339122

ელ.ფოსტა: bazakvela@gmail.com

 

განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიისა და ქიმიის სპეციალობით - 1997-2002 წწ;

გორის #7 საშუალო სკოლა - 1986 - 1997 წწ.

 

სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ბილოგიის პედაგოგი - 2015 წლიდან;

სასწავლო ცენტრი ,,გეო" - ბიოლოგიისა და ქიმიის პედაგოგი - 2014 წლიდან;

.. ,,სამშენებლო ტრესტი #3" - საინფორმაციო სამსახურის მეჯერი - 2006-2010 წწ;

.. ,,გორკონი" (გორის საკონსერვო ქარხანა) - საინფორმაციო სამსახურის მენეჯერი და ოფისის საქმის მწარმოებელი - 2003-2006 წწ.

 

აქტივობები

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები - ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების პროგრამა - 2010 ;

კომპიუტერზე მუშაობის კურსი - გორის ინგლისური ენის სკოლა - 2003 ;

 


ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - გიორგი ვეფხვაძე

საკონტაქტო ნომერი: 599170913

ელ.ფოსტა: gvepkhvadze@gmail.com


განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) - 2009-2013 წწ


სამუშაო გამოცდილება

შპს ,,სკოლა ეისი" - ისტ-ის პედაგოგი - 2015 წლიდან დღემდე;

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია - მერის თანაშემწე პროგრამული უზრუნველყოფის დარგში - 2014 წლიდან დღემდე;

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი (სამმართველოს უფროსი) - 2011-2012 წწ;

შპს მნმ მულტიკომი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი - 2010-2011 წწ;

სპკ ,,დავით ერისთავის იურიდიული ჯგუფი" - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი, დეველოპერი - 2009-2010 წწ.


აქტივობები

სპეციალური მომზადებისა და სპეციალური წოდების მისანიჭებელი კურსი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - 2011 წ;

ლიდერთა ქსელის ხელმძღვანელი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007-2009 წწ;

პროექტების დაგეგმვა და მართვა, ფონდების მოძიება - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007 წ;

Public Education and Democracy - Young Republican Institute - 2007 წ;

პრაქტიკული სამართლის კურსი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2007 წ;

Leadership Program for Young Leaders - Young Republican Institute - 2007 წ;

ჟურნალისტიკის კურსი - საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2006-2007 წწ;

Word, Windows, Excel, Photoshop, Page Maker, Internet Programs -საზოგადოება ,,ბილიკი" - 2006 წ;

საუკეთესო მთარგმნელის გამოვლინება I  ხარისხის დიპლომი - საქართველოს განათლების სამინისტრო, ჰარმონიული განვითარების ცენტრი - 2004 წ.


კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, AJAX, Application Servers, C#, CSS, Drupal, Flash, HTML, HTML v4, HTML v5, Internet Explorer, Internet/Web browsers, Java, Joomla, jQuery, Linux, Mac OS, Microsoft Active Directory, Mozilla Firefox, MYSQL, OOp PHP, SQL, JavaScript, Web Services, Windows, Windows 7, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს), ინტერნეტი, CMS, MS Office Lync


ჩვენი პარტნიორები