საბაზისო სკოლა – საფეხურის ძირითადი მიზნები

           

             საბაზო საფეხურის ძირითადი მიზნებია:

  • დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;
  • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების განსავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;
  • შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად პროფესიულ სასწავლებლებში ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.